Zacieki to zjawisko powszechnie występujące podczas malowania. Okrągłe muldy o średnicy 0,5 do 3 mm, które mogą być płaskie w ostatniej warstwie lakieru oraz doprowadzić do poważnych zakłóceń sieciowania, które mogą dochodzić nawet do podłoża. Niefachowa przeprowadzona naprawa warstwy lakieru może powodować ponowne występowanie płaskich muld.

Przyczyny występowania to głównie olej, tłuszcz, wosk, resztki silikonu ( środki polerujące zawierające silikon )

  1. Ze względu na ingerencję człowieka: impregnowana odzież robocza, rękawiczki gumowe, preparaty do pielęgnacji rąk i włosy.
  2. Pod kątem kabiny lakierniczej: smary z części ruchomych, środki antyadhezyjne przy elementach z tworzyw, węże i masy uszczelniające, niedostateczne oczyszczanie zaworów olejowych i ściekowych, brudne filtry podłogowe i sufitowe.
  3. Materiał malarski – nieodpowiednie zastosowanie środków modyfikujących ( np. antysilikon), nieodpowiednie (inne) rozcieńczalniki lub utwardzacze, zanieczyszczenia lakieru powstałe podczas transportu lub nieprawidłowego składowania produktów.
  4. Pozostałości środków antyadhezyjnych na tworzywa sztuczne.
  5. Proces lakierowania – środki pomocnicze – antyadhezyjne z nowych gąbek, źle dobrane środki myjące i ścierki, nieodpowiednie środki szlifujące ( środki szorujące), klej z taśmy klejącej.
  6. Otoczenie – zasysanie zanieczyszczonego powietrza ( środki polerujące, spray do kabin, kurz itp.) z innych pomieszczeń zakładu, uszczelnienia oraz izolacja budynku

Zapobieganie

W punktach 1-6 wymieniono wiele przyczyn tworzenia się zacieków. Na tej podstawie można przedsięwziąć kroki zapobiegające ich tworzeniu. W malarniach zalecamy stosowanie produktów nie zawierających silikonu i gruntowne oczyszczanie podłoża.

Naprawa

Zeszlifować system malarski do nieuszkodzonej warstwy. Odbudowanie warstw przy pomocy odpowiednich materiałów gruntujących i nawierzchniowych.

 

 

Follow by Email
Facebook
Youtube
LinkedIn
Instagram