Definicja gazowania 

Podczas wilgotnej pogody niewielka ilość pary wchłaniana jest przez powłokę lakierniczą, która odparowuje podczas suchej pogody (osmoza). Ten proces jest zjawiskiem normalnym i nie powoduje uszkodzeń powłoki przy dobrze dobranym systemie. Jeśli podłoże zostało przygotowane nieprawidłowo mogły na nim pozostać zanieczyszczenia w postaci higroskopijnych tzn. chłonących wodę substancji (sole). Powodują one miejscowe nagromadzenia wilgoci, która podnosi warstwę lakieru w postaci pęcherzyków. Pęcherze mogą występować w różnej wielkości, układzie i częstotliwości. Mogą tworzyć się pomiędzy poszczególnymi warstwami lakieru lub pod całym systemem. Podczas suchej pogody zjawisko cofa się.

Powierzchnie przeznaczone do malowania ( wypełniacz, blacha itp.) nie zostały dostatecznie oczyszczone. Na podłożu mogły pozostać zanieczyszczenia spowodowane resztkami soli np. zanieczyszczone chłodziwo lub pot. Rozmieszczenie pęcherzyków pozwala na wyciągnięcie wniosków odnośnie przyczyny ich powstawania ( na kształt sznura pereł = ślady przecierania, w kształcie gniazda = odcisk dłoni lub palców).

Zapobieganie

Dokładne oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do malowania oraz częsta zmiana środków myjących.

 

 

Follow by Email
Facebook
Youtube
LinkedIn
Instagram