Kolejny przykład z dnia codziennego lakiernika…

Są to przęcherzykowate wady powłoki powstałe wskutek zamknięcia w warstwie lakieru rozcieńczalników lub wody.

Przyczyny: za grube warstwy, za krótkie czasy odparowania pomiędzy przejściami, za krótkie czasy odparowania przed suszeniem w piecu lub podczerwienią, za mała odległość przy suszeniu promiennikami podczerwieni co powoduje za wysokie temperatury schnięcia

Jak uniknąć powstawania pęcherzy: przestrzegać zalecanych grubości warstwy, stosować rozcieńczalniki zalecane w karcie farb, przestrzegać zalecanych czasów odparowania, przestrzegać zalecanego odstępu i natężenia podczas  suszenia promiennikami podczerwieni, kontrolować temperaturę pieca i ewentualnie zredukować ją

Naprawa: Zeszlifować system malarski do nieuszkodzonej warstwy. Odbudowa warstw przy pomocy odpowiednich materiałów gruntujących i nawierzchniowych. Jeśli pęcherzyki nie zostaną dokładnie zeszlifowane należy liczyć się przy następnym lakierowaniu z wystąpieniem wad typu igiełki.

 

 

Follow by Email
Facebook
Youtube
LinkedIn
Instagram