Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała w dniu 7-9 września 2022 roku wydarzenie, które jest odpowiedzią na założenia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, Krajowego Planu Odbudowy oraz pryncypiów płynących z idei Europejskiego Zielonego Ładu. Konferencja zorganizowana w 2021 r. wpisała się również w założenia i planowane działania w ramach obchodzonego Europejskiego Roku Kolei (ERK2021), którego celem było upowszechnianie koncepcji EZŁ i działań proekologicznych w transporcie kolejowym.

Paint Coat Consulting nie jest docelowo odbiorcą tematu związanego z wodorem, jednak chcemy być na bieżąco razem z naszymi klientami strategicznymi. Temat kolei jest jednym z naszych priorytetowych branż. Konferencje Polskiej Izby Producentów Urządzeń oraz Usług Na Rzecz Kolei są zawsze na wysokim poziomie.

Prezentacja PESA Bydgoszcz SA

Uczestnicy ze strony Paint Coat Danka Warlinska i Emilia Jaśkiewicz.

Panel dyskusyjny dotyczący roli wodoru jako rozwiązanie dla kolei.

Follow by Email
Facebook
Youtube
LinkedIn
Instagram